Despre Vopsitoria Remesa

Întreaga activitate din cadrul Service-ului auto se desfăşoară cu respectarea normelor de protecţia muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător, existând toate dotările necesare pentru acestea. Există organizate puncte speciale dotate cu instrumente şi materiale necesare în lupta contra incendiilor.
Colectarea deşeurilor metalice, lichidelor petroliere uzate şi a resturilor menajere se face organizat, cu respectarea normelor legale.
Toate echipamentele şi dotările tehnologice se află într-o stare de întreţinere foarte bună şi personalul este instruit pentru utilizarea acestora.
Personalul îşi desfăşoară activitatea în condiţii igienice şi are pus la dispoziţie echipament de protecţie.
Unitatea are asigurată paza continuă, autovehiculele staţionate pe teritoriul unităţii aflându-se sub o protecţie permanentă.
Toate dotările şi facilităţile unităţii asigură o desfăşurare a activităţii în condiţii de siguranţă, confort şi eficienţă economică.
Instalaţiile şi utilajele din dotare corespund din punct de vedere al normelor şi standardelor de protecţie a muncii.
Service-ul are încheiate contracte cu o societate responsabilă ISCIR, o societate responsabilă pentru verificarea şi repararea instalaţiilor cu risc (elevatoare, compresor aer, macara hidraulica) si cu o societate cu atribuţii pe linie de protecţia muncii şi PSI.
La nivelul societăţii există instrucţiuni proprii de protecţia muncii stabilite în raport cu condiţiile în care se desfăşoara activitatea în locurile de muncă.

Asigurarea pieselor de schimb necesare pentru reparaţii se face din stoc sau la comandă, direct de la producători, la preţuri foarte competitive. Piesele de schimb livrate sunt garantate conform garanţiei acordate de producător şi se înlocuiesc în perioada de garanţie dacă prezintă defecte de fabricaţie.

În conformitate cu prevederile legale, conform Legii 449/2003, unitatea noastra acordă garanţie după cum urmează:
– pentru piesele achiziţionate din unitatea noastră, garanţia acordată de producător
– 3 luni pentru manoperă (de la data recepţiei autoturismului) dacă lucrarea nu a necesitat înlocuire de piese
– nu se acordă garanţie pentru piesele aduse de client

Procedura de tratare a reclamaţiilor este următoarea:
1. reclamantul se va adresa imediat şefului de service sau şefului de atelier
2. reclamantul va prezenta în mod obligatoriu devizul de reparaţie
3. reclamantul are obligaţia de a consemna în condica de sugestii şi reclamaţii, pe scurt, motivul nemulţumirii sale
4. de comun acord al părţilor implicate, se va stabili, cu prioritate faţă de ceilalţi clienti, data pentru remedierea problemelor reclamate
5.reclamantul are obligaţia ca, după stingerea reclamatiei, să consemneze în registrul de evidentă al reclamatiilor acest fapt.